Metronet

Metronet består av flere dyktige mennesker, som elsker å jobbe med strategisk rådgivning, innhold, design og utvikling av digitale løsninger. Med digitale løsninger mener vi alt fra spesialisering i Google, til WordPress, Facebook og Magento – kort sagt alt som vi synes er spennende, og kan gjøres digitalt. Med en genuin interesse og et brennende engasjement i hver piksel, har vi skapt gode resultater for våre offentlige, statlige og private kunder siden 2007.

http://metronet.no/